Terms & Conditions

  • The Intellectual Property disclosure will inform users that the contents, logo and other visual media you created is your property and is protected by copyright laws.
  • A Termination clause will inform that users’ accounts on your website and mobile app or users’ access to your website and mobile (if users can’t have an account with you) can be terminated in case of abuses or at your sole discretion.
  • A Governing Law will inform users which laws govern the agreement. This should the country in which your company is headquartered or the country from which you operate your web site and mobile app.
  • A Links To Other Web Sites clause will inform users that you are not responsible for any third party web sites that you link to. This kind of clause will generally inform users that they are responsible for reading and agreeing (or disagreeing) with the Terms and Conditions or Privacy Policies of these third parties.
  • If your website or mobile apps allows users to create content and make that content public to other users, a Content section will inform users that they own the rights to the content they have created.
    The “Content” clause usually mentions that users must give you (the website or mobile app developer) a license so that you can share this content on your website/mobile app and to make it available to other users.
    Because the content created by users is public to other users, a DMCA notice clause (or Copyright Infringement ) section is helpful to inform users and copyright authors that, if any content is found to be a copyright infringement, you will respond to any DMCA take down notices received and you will take down the content.
  • A Limit What Users Can Do clause can inform users that by agreeing to use your service, they’re also agreeing to not do certain things. This can be part of a very long and thorough list in your Terms and Conditions agreements so as to encompass the most amount of negative uses.
Source: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template

ĐIỀU KHOẢN: (Bên A: bên bán; Bên B: bên mua) * Giá trên đơn hàng chưa bao gồm VAT 10%. - Sai lệch kích thước: +/-5mm - Sai lệch số lượng: +/-10% - Sai lệch màu sắc: +/-10% so với màu duyệt tại nhà in 1/ Giao hàng: Bên A đảm bảo giao hàng hóa và đạt yêu cầu theo như thỏa thuận giữa 2 bên. Bên B có trách nhiệm nhận toàn bộ hàng nêu trên, và thanh toán đầy đủ theo như điều 2 của đơn đặt hàng này. 2/ Thanh toán: Chia làm 2 đợt - Đợt 1: Bên B thanh toán cọc cho bên A 50% ngay sau khi ký hợp đồng; - Đợt 2: Bên B thanh toán số tiền còn lại cho bên A, trước khi bên A giao đủ hàng cho bên B; Trong quá trình sản xuất bên A sẽ cân đối số lượng bù hao nhằm đủ số lượng bên B yêu cầu: + Trường hợp thiếu số lượng thành phẩm, Bên B sẽ thanh toán số tiền đợt 2 theo số lượng thực tế giao hàng dựa vào phiếu xuất kho. + Trường hợp dư số lượng thành phẩm, bên B sẽ nhận hết số lượng hàng này. Bên B sẽ thanh toán số tiền đợt 2 theo số lượng thực tế giao hàng dựa vào phiếu xuất kho. + Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc Chuyển khoản. -Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh Toàn Số tài khoản: 060131633893 - Ngân hàng Sacombank – CN.TP.HCM -Chủ tài khoản: Thái Thị Kim Loan Số tài khoản: 0441000613939 - Ngân hàng Vietcombank – CN Tân Bình - HCM ------------------------------------------- * Nếu có phản hồi vui lòng phản hồi với nhân viên phụ trách đơn hàng hoặc gởi thư về địa chỉ của công ty, để công ty kịp thời khắc phục sự cố (nếu có) * Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề bảo quản, lưu kho của quý khách do lỗi kỹ thuật bảo quản phía khách hàng.