Những điều bạn đang quan tâm

Bao bì thực phẩm là một phần không thể thiếu của sản phẩm, chất lượng

Bắt đầu với khách hàng-tìm hiểu những gì họ muốn và cho họ điều đó.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Lĩnh vực hoạt động

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2019
Lịch sử hình thành

Dòng thời gian là một biểu diễn đồ họa mà các sự kiện quan trọng được đánh dấu.

2020

Bạn có thể chỉnh sửa, sao chép ...

...và chuyển đổi nội dung dòng thời gian để phù hợp với nhu cầu của bạn.

2021

Sử dụng dòng thời gian này như một phần trong sơ yếu lý lịch của bạn, để cho khách truy cập thấy những gì bạn đã làm trong quá khứ.

CỔ ĐÔNG CHÍNH

Chủ tịch HĐQT

Người sáng lập và Chủ tịch công ty có tầm nhìn, Ronin là động lực của Công ty. Anh ấy tham gia vào việc định hướng chiến lược phát triển, mở rộng quy mô và tầm nhìn chiến lược dài hạn, xây dựng hệ thống doanh nghiệp tạo hệ sinh thái và tăng trải nghiệm khách hàng.

Giám đốc

Người sáng lập kim giám đốc có tầm nhìn, Thái Thành là động lực của Công ty. Anh ấy yêu thích công việc tạo ra những sản phẩm mang tầm ảnh hưởng độc đáo mang sự sáng tạo bằng cách tham gia vào việc phát triển công ty, tiếp thị và chiến lược Trải nghiệm khách hàng.

Trưởng ban tài chính

Ms.Loan là một trong những người mang tính biểu tượng trong cuộc sống, người có thể nói rằng họ yêu thích những gì họ làm. Cô ấy cố vấn cho hơn 100 nhà phát triển nội bộ và cố vấn tài chính, nhà đầu tư ươm mầm chiến lược.

Phó giám đốc

Mr.Tiến, với kinh nghiệm của mình trong nhiều lĩnh vực đầu tư và phát triển sản phẩm, tăng trải nghiệm sản phẩm mới, giúp chúng tôi dễ dàng hiểu các nhu cầu thiết yếu và cải thiện chúng. Anh quyết tâm thúc đẩy thành công và thể hiện sự nhạy bén trong nghề nghiệp của mình để đưa công ty phát triển lên một tầm cao mới.